Avsnitt hösten 2019

För dig som vill lyssna igen så kan det vara bra

att veta att du hittar alla avsnitt i kronologisk

ordning här i poddbiblioteket.

I det åttonde avsnittet av FEKPODDEN möter vi ännu en av alla duktiga företagare från Örebro med omnejd. Lars Johansson är en av grundarna till företaget Dormy, ett retailföretag i golfbranschen. Lasse berättar om vad som inspirerat och varit viktigt för dom i deras resa, hur kunden betyder allt för deras organisation och om hur de tänker för att fortsätta vara en av de branschledande aktörerna också när expansionen når utanför Sveriges gränser. Som vanligt berättar vår gäst också om hur han bidrar till att göra vardagen liiite bättre för alla i hans omgivning och det stående inslaget "Vill du veta någonting så fråga Fekpodden" finns självklart med. 

I det sjunde avsnittet av FEKPODDEN träffar vi Nicholas Subraian som för ett år sedan gjorde sin hobby professionell. Idag tillverkar och säljer han - genom sitt företag Fabrikör Elverstedts drycker - lokalproducerad öl för finsmakare till några få utvalda krogar och barer på den lokala marknaden men även i liten skala till Systembolaget. Hans berättelse handlar om ett hållbart och värderingsstyrt företagande med rötter i en rådande musik- och hipsterkultur där det småskaliga och exklusiva ges stort värde för konsumenten och där kvalitet alltid går före kvantitet i både tillverkning och försäljning. 

I det sjätte avsnittet av FEKPODDEN möter vi entreprenören Hannes Rydell som genom sin idé och skapandet av appen "Sista Nio" vill öka tillgängligheten på golfbanorna för landets, ja världens, alla golfspelare. I avsnittet får vi höra om hur han gick från smart idé till verkligt företagande och nu följer sin dröm. I avsnittet berättar han om vilka utmaningar han stött på hittills under entreprenörskapsresan, ger sin syn på vikten av att ha bra rådgivare, vad som skulle överträffa att slå en Hole in One på St. Andrews och så berättar han om hur Business to Business to Consumer fungerar som affärsmodell i hans fall. Dessutom avslöjar han vad han har gjort för god handling för att göra världen liiite bättre en helt vanlig fredag. 

I det femte avsnittet av FEKPODDEN möter vi Carina Åstrand som arbetar som leveransområdeschef på företaget Nethouse i Örebro. Hon berättar om hur de arbetar med värderingar för att skapa den starka företagskultur som Nethouse har. Värderingarna finns med från kundkontakter och ända in i lönesamtalen. I avsnittet "Vill du veta någonting så fråga fekpodden" ställer studenter frågor som våra gäster svarar på. Denna gång handlar det om huruvida det är möjligt att mäta medarbetarengagemang och hur de i så fall gör detta. Carina ger också sin syn på hur företaget Nethouse tänker för att i det enkla påverka och göra världen liiite bättre! 

I avsnitt 4 av FEKPODDEN uppehåller vi oss fortfarande inom den offentliga organisationens sfär. Vår gäst Marie-Louise Forsberg Fransson har en lång och gedigen politisk karriär inom landstings- och regionalpolitiken bakom sig liksom hon de senaste åren även arbetat i en tjänstemannaroll inom socialtjänsten i Ljusnarsbergs kommun. Framför allt handlar avsnittet om hennes perspektiv på det politiska ledarskapet och hon ger sin syn på en rad frågor för den offentliga organisationen liksom vad som fungerar och vad som inte fungerar när det kommer till ledning och styrning av den offentliga organisationen. Hon delar frikostigt och ödmjukt med sig av erfarenheter och lärdomar hon fått med sig under hennes politiska resa. Självklart finns i podden "Vill du veta någonting så fråga FEKPODDEN" med liksom vi får höra vad hon har gjort i närtid för att göra världen liiite bättre.

 #3 Ola Fernberg Offentliga organisationers förutsättningar och utmaningar ur ett chefsperspektiv

I det tredje avsnittet av FEKPODDEN träffar vi Ola Fernberg, tandvårdsdirektör, Region Örebro län.

Han ger sin syn på den offentliga organisationen, dess förutsättningar och utmaningar,
liksom vad det innebär att vara chef på strategisk nivå inom en offentlig organisation.

Som vanligt finns studenternas frågor med i det återkommande inslaget "Vill du veta någonting så fråga FEKPODDEN" och denna gång ger vår gäst bland annat sin syn på huruvida de offentliga organisationerna är trögstyrda liksom om stämpeln som tråkiga stämmer. Precis som alla andra gäster i FEKPODDEN berättar också Ola vad han har gjort för bra under dagen för att göra någon glad och därmed världen liiite bättre!

 #2 Karin Östgren - Ledarskap i VD rollen

I det andra avsnittet av FEKPODDEN träffar vi Karin Östgren, VD på företaget Consensus i Örebro. Hon ger sin syn på ledarskap utifrån hennes nuvarande VD-roll. Vi diskuterar särskilt det här med utveckling av det egna ledarskapet, delegering och ansvar, förebilder men också vilka situationer som hon upplever som svårast som chef.

Som vanligt finns studenternas frågor med i det återkommande inslaget "Vill du veta någonting så fråga FEKPODDEN" och denna gång ger vår gäst bland annat sin syn på projektledarrollen. Precis som alla andra gäster i FEKPODDEN berättar också Karin vad hon har gjort för bra under dagen för att göra någon glad och därmed världen liiite bättre!

#1 Fredrik Stengarn - Ideella organisatoners

utmaningar och möligheter

I premiäravsnittet av FEKPODDEN är vår gäst Fredrik Stengarn, ordförande KIF Örebro. Fredrik berättar om vad en ordförande i en förening gör, vad den ideella föreningen har för utmaningar liksom möjligheter, hur ledning och styrning i en förening fungerar, vad en konstant kan vara och varför den är väl värd att betala några kronor för och mycket mer. I samtalet kommer vi också in på fotboll såklart men även sponsring och den ojämställdhet som fortfarande råder inom det området.

 

Det stående inslaget, "Vill du veta någonting så fråga FEKPODDEN" där studenter ställer frågor som våra gäster ger sina svar på, finns självklart med.


Precis som alla andra gäster i FEKPODDEN berättar Fredrik också vad han har gjort för bra under dagen för att göra någon glad och världen liiite bättre!


Förtydligande: I inledningen pratas om att det frivilliga arbetet i Sverige motsvarar 676 miljoner timmar. Det som inte sägs är att detta motsvarar timmar/år och att värdet bygger på året 2014. Rapporten i sin helhet heter "Det frivilliga arbetet i Sverige som en del av BNP" och är utgiven av Ersta Sköndal Bräcke Högskola och SCB.

Teaser FEKPODDEN